Nắp ga cống KGTB 56 / 66

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: KK Lighting

Mã hàng:

Nắp ga cống gang đúc thân vuông nắp tròn - KGTB 56 / KGTB 66  

Liên hệ

Nắp ga cống gang đúc thân vuông nắp tròn - KGTB 56 / KGTB 66